Viktiga Länkar

 

 

 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Om sotning och brandskyddskontroll

 

Kristianstad Kommun

 

Sotning och brandskyddskontroll, frister

 

Ansökan egen sotning

 

Taxa för sotning

 

Taxa för brandskyddskontroll

 

LAGAR

 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

 

FÖRORDNINGAR

 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

 

Statens Räddningsverks föreskrifter och allmäna råd
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

 

Övrigt

 

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund - SSR

 

Brandskyddsföreningen

 

Boverket

 

 

 

 

 

 

KSAB © 2019 • KRISTIANSTADS SOTNINGS AB • ksab@ksab.se • Websidan producerad av Månsson Media

Vi arbetar för Din trygghet - www.ksab.se