Kristianstads Sotnings AB

Viktiga Länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Om sotning och brandskyddskontroll
Sotning och brandskyddskontroll (msb.se)

Föreskrifter om sotning och brandskyddskontroll stryks från förordningar och flyttas upp till MSB
Ändra Statens räddningsverks föreskrifter… till MSB:s föreskrifter…
MSBFS 2014:6 föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Kristianstad Kommun

Om Sotning och brandskyddskontroll
Sotning - Kristianstads kommun

Ansökan om egensotning
Sota själv - Kristianstads kommun

Taxa rengöring och brandskyddskontroll
Taxa för sotning (rengöring) samt brandskyddskontroll.pdf (kristianstad.se)

LAGAR

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

FÖRORDNINGAR

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor

Övrigt

Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund - SSR

Brandskyddsföreningen

Boverket

Vedeldning