Kristianstads Sotnings AB

Om KSAB

Den 31 mars 2010 blev Kristianstad Sotnings AB, KSAB, ett privat ägt bolag.

Nu när KSAB är ett privat ägt bolag har vi fått stora möjligheter att bredda bolagets verksamhet. Detta kommer att märkas genom en aktiv marknadsbearbetning.

Som tidigare styrs sotning och brandskyddskontroll av Lagen om skydd mot olyckor, (SFS 2003:778 samt SFS 2003:789).Privatiseringen innebär inte någon förändring när det gäller frister eller prissättning.

Klicka på denna länk om Du vill komma till uppgifter om ledning och styrelse >> KSAB Ledning & Styrelse