Besiktning

 

 

Vi på KSAB utför ett stort antal olika typer av besiktningar, allt ifrån besiktning vid nyinstallation till besiktningar i samband med sprängningsarbeten.

 

De två vanligaste typerna av besiktning är i samband med nyinstallation och vid fastighetsförsäljning.

 

I samband med nyinstallation skall Du tänka på följande:

                   

* Bygganmälan måste ske till kommunen                     

* Innan anläggningen får tas i bruk skall en besiktning utföras

Tänk på att följande skall finnas:

 

* Takskyddsanordning och glidskydd

* Markstegen skall vara uppställd

* Rökkanalen och eventuella schakt skall vara tillgängliga för inspektion

* Monteringsanvisning samt typgodkännandebevis skall finnas

 

Har Du frågor eller behöver Du råd så kontakta vår skorstensfejartekniker:

 

 

 

Joakim Fält

Telefon 0709 - 73 34 10

E-post: ksab@ksab.se

                                           

Tidsbeställning gör Du genom att kontakta vårt Kansli 044-59 00 170  

 

 

 

KSAB © 2019 • KRISTIANSTADS SOTNINGS AB • ksab@ksab.se • Websidan producerad av Månsson Media

Vi arbetar för Din trygghet - www.ksab.se