Kristianstads Sotnings AB

Besiktning

Vi på KSAB utför ett stort antal olika typer av besiktningar, allt ifrån besiktning vid nyinstallation till besiktningar i samband med sprängningsarbeten.

De två vanligaste typerna av besiktning är i samband med nyinstallation och vid fastighetsförsäljning.

I samband med nyinstallation skall Du tänka på följande:

* Bygganmälan måste ske till kommunen
* Innan anläggningen får tas i bruk skall en besiktning utföras

Tänk på att följande skall finnas:

* Takskyddsanordning och glidskydd
* Markstegen skall vara uppställd
* Rökkanalen och eventuella schakt skall vara tillgängliga för inspektion
* Monteringsanvisning samt typgodkännandebevis skall finnas

Har Du frågor eller behöver Du råd så kontakta vår skorstensfejartekniker:

Joakim Fält
Telefon 0709 - 73 34 10
E-post: ksab@ksab.se

Tidsbeställning gör Du genom att kontakta vårt Kansli 044-59 00 170